Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
20-09-2019 Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật đợt II
16-08-2019 Tổng hợp một số đề cương tuyên truyền dạng thuyết trình powerpoint
10-08-2019 Đề cương tuyên truyền Luật An ninh mạng
26-02-2019 Sở tay hòa giải ở cơ sở
30/2018/QH14 12-12-2018 Nội dung Luật đặc xá
11-12-2018 Đề cương tuyên truyền quy định của pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
11-12-2018 Đề cương tuyên truyền các tội phạm về ma túy
08-12-2018 Đề cương tuyên truyền Luật Thủy lợi
1665/TTCP-PC 02-10-2018 Đề cương tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
4618-CV/BTGTW 18-06-2018 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
27/2018/QH14 14-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Đo đạc và bản đồ
27/2018/QH14 14-06-2018 Nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ
26/2018/QH14 14-06-2018 Nội dung Luật sửa đổi bổ sung Luật Thể dục thể thao
24/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật An ninh mạng
25/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật Tố cáo
23/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật Cạnh tranh
36/2018/QH14 08-06-2018 Nội dung luật Phòng chống tham nhũng
22/2018/QH14 08-06-2018 Nội dung Luật Quốc phòng
28/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật sửa đổi bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch
22/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Quốc phòng
26/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
23/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Cạnh tranh
Tài liệu tập huấn chuyên sâu luật tiếp cận thông tin
Đề cương tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin
Đề cương tuyên truyền Luât phòng chống mua bán người
Đề cương giới thiệt Bộ luật tố tụng dân sự
Tài liệu bồi dưỡng Hòa giải viên
Đề cương giới thiệu luật Đất đai 2013
Đề cương giới thiệu Luật Trẻ em
Nội dung Luât sửa đổi bổ sung Luật quy hoạch
Đề cương tuyên truyền về công ước chống tra tấn
Sổ tay tiếp cận pháp luật
Đề cương tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi
Đề cương tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ
Đề cương giới thiệu Luật Tố tụng hình sự
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013
Tài liệu tập huấn hộ tịch
Đề cương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở
Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình
Nội dung và đề cương tuyên truyền Công ước quốc tế về quyền dân sự và trính trị
Đề cương tuyên truyển Bộ luật Tố tụng hình sự
Đề cương giới thiệu Luật tố tụng hành chính
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013