Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
74/TB-STP 22-05-2020 Thông báo danh sách cán bộ đầu mối thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/2020/QĐ-UBND 06-05-2020 QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CNNHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-
16-04-2020 Cẩm nang pháp luật "Một số quy định về doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, ưu đãi doanh nghiệp
1113/STP-HCTP&BTTP 31-03-2020 CV về việc chính thức sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản và phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
1012/STP-XDKTVBQPPL 23-02-2020 Công văn về đề xuất chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2026
05/KH-STP 08-01-2020 KH hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020
08/2019/NQ-HĐND 10-12-2019 Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Quy định về việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa