Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3269/STP-HCTP 12-09-2019 Về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, phí chứng thực; niêm yết các quy định về TTHC lĩnh vực tư pháp
3220/STP-HCTP&BTTP 10-09-2019 Công văn triển khai các hoạt động chào mừng 74 năm Ngày truyền thống luật sư và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam
659/STP- HCTP&BTTP 21-02-2019 Công văn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực
03/KH-STP 08-01-2019 Kế hoạch về việc thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2019
63 /STP-HCTP&BTTP 04-01-2019 Công văn về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chứng chỉ hộ tịch
38/STP-HCTP&BTTP 03-01-2019 Công văn về việc khóa sổ, lưu sổ, mở sổ công tác Hộ tịch, Chứng thực năm 2018
75/KH-STP 28-12-2018 Kế hoạch về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019
73/KH-STP 27-12-2018 Kế hoạch về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp năm 2019
50/KH-STP 11-06-2018 Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 của Sở Tư pháp
68/KH-UBND 03-04-2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/UBND-NC 09-02-2018 Công văn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
59/KH-UBND 03-04-2017 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn