Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công nghệ thông tin về lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

Nhằm triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Ngày 16/12/2019, Bộ Tư pháp (cục Bổ Trợ tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin) tổ chức lớp tập huấn phần mềm liên quan đến công chứng và đấu giá.

          Tham dự tập huấn là lãnh đạo phụ trách, chuyên viên làm công tác liên quan đến công chứng và đấu giá tài sản của Sở Tư pháp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

          Các đại biểu đã được nghe đồng chí Đỗ Thị Hảo – Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng và cán bộ hỗ trợ phần mềm của công ty cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP hướng dẫn sử dụng cổng thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

 

Ảnh: Đồng chí Đỗ Thị Hảo - Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng

 

          Tại cuộc tập huấn các đại biểu thực hành trực tiếp phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng và cổng thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng, góp ý hoàn thiện, chỉnh lý nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý công chứng như: tích hợp với phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng tại địa phương, tích hợp với phần mềm quản lý của Hội công chứng viên; tích hợp với phần mềm một cửa điện tử. Góp ý cổng thông tin chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản: không nên chỉ hướng đến thông tin công khai (đấu giá viên, thông tin về tài sản đấu giá..) theo Điều 36, Luật Đấu giá tài sản mà cần hoàn thiện phần mềm theo cả hoạt động đấu giá tài sản (cuộc đấu giá thành hay không thành, mức giá tăng hay giảm so với giá khởi điểm...) để việc quản lý nhà nước trong hoạt động đấu giá thuận tiện hơn.