Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bồi dưỡng tiếng anh chuyên ngành cho các tỉnh, thành phố miền bắc, miền trung tại Hà Nội

   Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020, Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Học viện Ngoại giao (Trung tâm FOSET) tổ chức Lớp bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tại Hà Nội dành cho các công chức, viên chức cơ quan Ngoại vụ và các sở, ngành tham gia công tác đối ngoại tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung để triển khai Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại, ngoại ngữ và biên phiên dịch cho công chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2016-2020.

   Lớp học có sự tham gia của công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân; Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp học

   Trong quá trình học các học viên đã được rèn luyện nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ, giọng điệu, phong cách giao tiếp tiếng Anh trong ngoại giao; giao tiếp tiếng Anh, giải quyết công việc qua điện thoại; kỹ năng viết, xây dựng báo cáo; các quy tắc viết email. Tại Trung tâm Hoa Kỳ, đại diện công chức ngoại vụ thành phố Hải Phòng, các tỉnh Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Quảng Trị đã thuyết trình về tỉnh, thành phố của mình, trong đó nêu bật tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu các tiềm năng, chiến lược phát triển của tỉnh, thành phố mình.

 

Ảnh: Học viên tại Trung tâm Hoa Kỳ Hà Nội

   Với phương pháp truyền đạt sáng tạo của các giảng viên Học viện Ngoại giao, Trung tâm FOSET đã giúp học viên tiếp thu kiến thức tốt ngay trên lớp, học viên có cơ hội rèn luyện các chủ đề chuyên sâu nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của bản thân. Việc bàn luận, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện các bài tập nhóm đã nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của từng học viên. Qua đó, các học viên đã mở rộng thêm vốn từ của bản thân, có nhiều cơ hội tương tác từ đó hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp và xử lý các tình huống trong công việc./.

Nguyễn Thị Bích Huệ