Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các trường hợp bị tịch thu phương tiện giao thông khi tham gia giao thông

   Theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì vi phạm một trong các lỗi sau, người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị tịch thu phương tiện:

   1. Theo Điểm c khoản 12 Điều 6:

   Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi sau đây:

   - Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;

   - Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị;

   - Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

   - Điều khiển xe thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

   2. Theo Khoản 6 Điều 8:

   Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi sau đây:

   - Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; đuổi nhau trên đường;

   - Đi xe bằng một bánh đối với xe đạp, xe đạp máy; đi xe bằng hai bánh đối với xe xích lô.

   3. Theo Điểm d khoản 6 Điều 16:

   Người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hày vi sau đây:

   - Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng);

   - Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông).

   4. Theo Điểm d khoản 5 Điều 17:

   Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông.

   5. Theo Điểm a khoản 3 Điều 19:

   Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo trái quy định tham gia giao thông.

   6. Theo Điểm b khoản 14 Điều 30: Chủ phương tiện cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách.

   7. Theo Điểm a khoản 4 Điều 34: Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo trái phép trên đường giao thông.

   8. Theo Điểm b khoản 4 Điều 34: Người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.

   9. Theo Điểm b khoản 3 Điều 36:

   Người điều khiển phương tiện đăng ký hoạt động trong Khu kinh tế thương mại đặc biệt, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các hành vi sau đây:

   - Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   + Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định;

   + Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   - Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   + Không có tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo quy định;

   + Điều khiển xe không có phù hiệu kiểm soát theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

   10. Theo Khoản 4 Điều 54: Tổ chức đưa phương tiện tự tạo chạy trên đường sắt.

Tô Huệ