Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Hội nghị bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

    Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-585 ngày 01/7/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 và Kế hoạch số

Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Thanh Hóa

   Thực hiện Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019 và Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nôi dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Vi

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Thăm và dâng hương tại Khu Di tích lịch Sử Bộ Tư pháp tại tỉnh Tuyên Quang

   Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-KVTĐ ngày 14/8/2019 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc về kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Kế hoạch số 717/KH-TĐKT ngày 23/8/2019 của Sở Tư pháp Lai Châu, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh T

Tin tức sự kiện

Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt II năm 2019

   Thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Tin tức sự kiện

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

     Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-585 ngày 27/6/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doan

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn: sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam

   Trong những ngày tháng 8 lịch sử, cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc; cùng với đó, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nói chung, Ngành Tư pháp tỉnh Lạng Sơn nói riêng sôi nổi tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2019).