Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, (DDCI) năm 2020

 

Ngày 28/5/2020, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2020. Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tin tức sự kiện

Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

   Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐUK ngày 02/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo số 179-TB/ĐUK ngày 04/5/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 14/5

Tin tức sự kiện

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

   Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu, bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tin tức sự kiện

Ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh

   Ngày 12/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tin tức sự kiện

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

   Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Tin tức sự kiện

Tỉnh Lạng Sơn – hiệu quả 10 năm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo

   Thực hiện mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói chung nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và

Tin tức sự kiện

Kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

   Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu của xã hội, bảo đảm ngà