Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Tư Pháp on 19 January 2018

TT

Họ và tên

Cơ quan

I

Lãnh đạo Sở

 

01

Hoàng Thúy Duyên (Giám đốc)

3838586

02

Nguyễn Thanh Sơn (Phó Giám đốc)

3876350

03

Vũ Quang Hưng (Phó Giám đốc)

3819688

 

 

 

II

Văn phòng Sở

3870354

Fax: 0253.683.336

 

 

3717995

01

Triệu Tố Uyên (Phó Chánh Văn phòng)

 

02

Nguyễn Thị Ngọc Yến (Phó Chánh Văn phòng)

 

III

Thanh tra Sở

3879714

01

Nguyễn Thị Hoàng Quế (Phó Chánh TT)

 

 

 

 

IV

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp

3879711

01

Nguyễn Minh Chí (Trưởng phòng )

 

02

Nguyễn Xuân Hưng (Phó Trưởng phòng)

 

 

 

 

V

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật

3717827

01

Dương Công Luyện (Trưởng phòng )

 

02

Dương Văn Điền (Phó Trưởng phòng

 

VI

Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL

3879713

01

Lưu Thị Thu Hương (Trưởng phòng )

 

02

Tô Thị Hợi (Phó Trưởng phòng)

 

VII

Phòng Công chứng số 1

3717279

01

Nông Văn Hồng (Trưởng phòng )

3717909

02

Ngô Thị Ngọc Hà (Phó Trưởng phòng)

 

VIII

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

3717994

1

Sầm Thị Hoa (Phó Giám đốc phụ trách)

3719220

IX

TT Trợ giúp pháp lý nhà nước

3871058

Fax: 0253871058

1

Hoàng Thị Bích (Giám đốc)

 

2

Ngô Thị Thanh Hòa (Phó Giám đốc)

 

3

Lương Văn Chuyền (Trưởng Chi nhánh 3)

CN33836222

4

Ngụy Văn Thuận (Chi nhánh 1)

CN13729128

5

Phương Tiến Hạnh (Chi nhánh 2)

CN23874767