Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Tư Pháp on 19 January 2018

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1.      Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp : 0253.879711

2.      Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: 0253 776848

SỐ ĐIỆN THOẠI TRỰC CƠ QUAN

-         Số điện thoại trực trong giờ hành chính: 0253 870354

-         Số điện thoại trực ngoài giờ hành chính: 0253 874590 (bảo vệ);

di động 0983136238 (Chánh Văn phòng).

 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 623 Đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.870.354; Fax: (025) 3.863.336