Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Trách nhiệm giải thích, thông báo, thông tin và đề nghị về trợ giúp pháp lý của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

   Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT- BTP- BCA- BTC- TANDTC VKSNDTC  ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp

Tin tức sự kiện

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

   Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Tin tức sự kiện

Huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết giấy tờ giả trong hoạt động chứng thực; công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hộ tịch

   Ngày 25/7/2019 Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết giấy tờ giả trong hoạt động chứng thực; công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hộ tịch cho công chức phòng và 50 công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn.

Tin tức sự kiện

Sở Tư pháp tập huấn kỹ năng nhận biết một số giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, chứng thực

   Ngày 23/7/2019, Sở Tư pháp Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng nhận biết một số giấy tờ giả trong hoạt động công chứng, chứng thực cho công chứng viên và chuyên viên nghiệp vụ các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Phò

Subscribe to Tin tức sự kiện