Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt II năm 2019

   Thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Ngày 12/9/2019, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật đợt II năm 2019 với thành phần tham gia gồm các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Cán bộ pháp chế các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

   Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Vũ Hoài Phương, Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt 02 chuyên đề là: Kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đó sẽ tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Kỹ năng tiến hành buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Kỹ năng PBGDPL trong nhà trường; Kỹ năng PBGDPL về biển đảo và quy chế biên giới; Kỹ năng PBGDPL về Hôn nhân gia đình; phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và phòng chống mua bán mua bán người và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật.

 

69767657_481456815743490_6845628539211874304_n.jpg

                                            Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị 

 

    Hằng năm, Hội đồng PBGDPL tỉnh đều tiến hành rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PBGDPL. Cập nhật kiến thức pháp luật mới, để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Các đồng chí được giao thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ Báo cáo viên pháp luật. Tuy nhiên, do kiêm nhiệm nên nhiều đồng chí chưa dành được thời gian để tự nghiên cứu, cập nhật bổ sung chính sách pháp luật mới, thiếu kỹ năng xây dựng đề cương cũng như kỹ năng tuyên truyền miệng, nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

   Qua hội nghị này đã giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh, trang bị thêm một số kỹ năng cơ bản về tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật; kỹ năng xây dựng đề cương tuyên truyền pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là những kỹ năng quan trọng, thiết thực không thể thiếu đối với người làm báo cáo viên pháp luật trước yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay. Hội nghị cũng đã giúp các đại biểu phần nào khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo cáo viên pháp luật, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020. Trước mắt, giúp các Báo cáo viên pháp luật có ngay kỹ năng làm bài tham dự thi cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” do UBND tỉnh tổ chức.

Tô Huệ