Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và Hội thảo điều tra, khảo sát về theo dõi thi hành pháp luật năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 24/9/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác TDTHTHPL và Hội thảo điều tra, khảo sát về theo dõi thi hành pháp luật năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

      Tham dự hội nghị có gần 80 đại biểu là Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố được giao phụ trách công tác TDTHPL, các đồng chí là Công chức pháp chế các sở, ngành, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố được giao tham mưu thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Cùng với sự có mặt của các cơ quan phối hợp thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật như: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Hội luật gia tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp tỉnh (Liên đoàn lao độngĐoàn thanh niên; Hội liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Hội cựu chiến binh).

 

    Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng theo dõi thi hành pháp luật - Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp, đã quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó tập trung vào các nội dung như: Trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ở địa phương; trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; những vấn đề cần lưu ý đối với địa phương khi tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019; Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; cách thức thực hiện để công tác theo dõi thi hành pháp luật đạt hiệu quả…

       71469548_392516461415652_6987466393893470208_n.jpg

                                            Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị 

    Để thu thập đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho việc đánh giá toàn diện và khách quan về tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, Sở Tư pháp tiến hành việc khảo sát độc lập thông qua trả lời trực tiếp vào phiếu hỏi, lấy ý kiến đại biểu dự hội thảo. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả khảo sát, lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan, Sở Tư pháp sẽ báo cáo với Bộ Tư pháp và UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn trong những năm tiếp theo.

      Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận về các tình huống khó khăn, phức tạp, những vướng mắc mang tính đặc thù của các địa phương phát sinh trong quá trình thực hiện công hiện công tác này, thông qua các ý kiến tham luận của các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh và UBND huyện về lĩnh vực bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trên cơ sở ý kiến tham luận, Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện về thể chế pháp lý về công tác theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.

                                               

                                                   Nguyễn Huyền Trang