Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật

     Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 23/01/2019 của  UBND tỉnh       Lạng Sơn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Ngày 07/8/2019, tại huyện Lộc Bình, Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho hơn 200 đại biểu gồm: 26 cán bộ là Thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật các Đồn Biên phòng Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn, Chi Ma, Chi Lăng, Bắc Xa, cán bộ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn; Trưởng thôn; lãnh đạo các Chi hội đoàn thể ; Công an viên, Hòa giải viên,  Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Mẫu Sơn, Yên Khoái, Tú Mịch, Tam Gia. Trước đó, ngày 26/7/2019, Sở Tư pháp cũng đã phối hợp với UBND huyện Tràng định tổ chức hội nghị với các chuyên đề này với sự tham gia của 160 đại biểu gồm 22 cán bộ là Thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật các đồn biên phòng: Hữu Nghị, Tân Thanh, Na Hình, Pò Mã, Bình Nghi , cán bộ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp - Hộ tịch ; Đại diện Cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn; Trưởng thôn; lãnh đạo các Chi hội đoàn thể ; Công an viên, Hòa giải viên,  Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các xã Quốc Khánh, Đội Cấn, Tân Minh, Đào Viên.

   Tại hội nghị, các Báo cáo viên pháp luật của tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm  2017; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và kỹ năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

68538247_401131530528728_1330506238949064704_n.jpg

                              Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị 

 

      Đây là các hội nghị nhằm phối hợp triển khai thực hiện các Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021" theo Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 04/5/2017 và Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016”  đến năm 2021 theo Kế hoạch 152/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

    Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước ở cơ sở tại các xã biên giới, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết. Việc tổ chức các hội nghị chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật trực tiếp cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở nhằm kịp thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân các xã, thị trấn biên giới, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo./

Dương Công Luyện