Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

     Thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-585 ngày 27/6/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 và Kế hoạch số 65/KH-STP ngày 20/8/2019 của Sở Tư pháp tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019, Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp năm 2019 với chuyên đề: "Bồi dưỡng kiến thức mới về công tác pháp chế doanh nghiệp: Những quy định mới của pháp luật về bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp, những nội dung cần lưu ý thực hiện trong năm 2019; các vấn đề về tiền lương, hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, những vướng mắc, tranh chấp thường gặp và hướng xử lý".  

   Tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu là đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niênCán bộ pháp chế hoặc cán bộ được giao làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh và một số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Đại diện Phòng tư pháp các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.      

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh sự quan tâm chỉ đạo của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp,  UBND tỉnh cũng như của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, vai trò của các doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đồng chí hi vọng thông qua bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp sẽ kịp thời hỗ trợ và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, từ đó góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa rủi ro trong các tranh chấp pháp luật từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

 

           

Ảnh: Đồng chí Vũ Quang Hưng- Phó Giám đốc Sở Tư pháp

phát biểu khai mạc Hội nghị.