Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị đối thoại: Đánh giá 10 năm triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DN nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020

     Ngày 17/12/2019, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại: Đánh giá 10 năm triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp và xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DN nhỏ và vừa giai đoạn sau năm 2020.

     Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Tư pháp, các sở, ngành liên quan và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các luật sư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn....Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tú – Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình 585 chủ trì hội nghị.

      Tại Hội nghị đối thoại, ông Trần Minh Sơn – Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp đã trao đổi cho các đại biểu những kết quả đạt được của Chương trình 585 giai đoạn 2010-2014 và giai đoạn 2015-2020; những điểm mới và hướng thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm phát huy vai trò của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương, nhất là việc tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.