Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2019 tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

    Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-TGPL ngày 17/01/2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019.

    Trong 02 ngày 29,30 tháng 11 năm 2019, tại UBND xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đình Lập, tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách TGPL cho người khuyết tật. Tham dự Hội nghị có 103 đại biểu là thành viên các tổ hòa giải, phó các ban, đoàn thể của xã, người khuyết tật hoặc đại diện gia đình có người khuyết tật trên địa bàn xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

    Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước giới thiệu chuyên đề pháp luật về Luật người khuyết tật 2014, Luật trợ giúp pháp lý 2017 các văn bản pháp luật mới về quyền của người khuyết tật. Trong đó, nhấn mạnh Người khuyết tật là một trong những nhóm đối tượng nhạy cảm và yếu thế trong xã hội được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm với các chính sách ưu tiên đặc biệt, một trong những chính sách đó là quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.

78220468_1294196924115697_2802928771567452160_n.jpg

                                              Ảnh: Toàn cảnh hội trường

   Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, lồng ghép tình huống pháp luật thực tế về quyền của người khuyết tật, hội nghị đã thu hút sự quan tâm lắng nghe, và tích cực trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị. Một số tình huống pháp luật thực tiễn phát sinh liên quan đến kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, kĩ năng hòa giải ở cơ sở trong các vụ việc liên quan đến người khuyết tật cũng được trao đổi, giải đáp sôi nổi.

    Hội nghị tập huấn đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp cho người khuyết tật. Hướng tới kỉ niệm ngày quốc tế người khuyết tật 03/12 hàng năm, nâng cao nhận thức vì quyền được hòa nhập, bình đẳng của người khuyết tật./.

          Hoàng Thị Thương

Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm TGPL nhà nước