Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Thanh Hóa

   Thực hiện Kế hoạch số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2019 và Quyết định số 521/QĐ-BTP ngày 05/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nôi dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 16/9/2019 tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL. Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị là đại diện lãnh đạo Sở, đại diện Phòng PBGDPL của 25 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; Phóng viên, Biên tập viên viết về mảng pháp luật của một số báo in, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc.

70631156_3578702652155392_6315890326644981760_n.jpg

    Ảnh: Ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội nghị

   Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật, chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan của Bộ Tư pháp giới thiệu về Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”; Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020”. Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung về tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm trong Bộ Luật Hình sự năm 2015; một số vấn đề chung về công tác PBGDPL và kỹ năng PBGDPL trực tiếp; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền pháp luật về quyền con người và các quyền dân sự, chính trị trên báo chí; giới thiệu nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và kết quả nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam... Nhận thấy, các nội dung được lựa chọn gắn với việc triển khai các Đề án và cơ bản phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người làm công tác PBGDPL ở cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác PBGDPL trong thời gian tới.

70925395_437308793798709_7853122532780539904_n.jpg

     Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

   Cùng đợt tập huấn này, ngày 17/9/2019 Bộ Tư pháp đã kết hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp, mô hình PBGDPL cho người dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế” khu vực phía Bắc. Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả cho người dân tộc thiểu số và đối tượng yếu thế như: PBGDPL qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, loa lưu động; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ nòng cốt PBGDPL tại cơ sở; PBGDPL trong nhà trường, trong đó chú trọng đối tượng là học sinh trường dân tộc nội trú; phiên tòa giả định; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu… Đa số các đại biểu đều cho rằng, nội dung PBGDPL cần thiết thực với đối tượng, cần khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đối tượng trước khi tổ chức PBGDPL.

70504874_536444226899280_7184237743579332608_n_0.jpg

  Ảnh: Quang cảnh Hội thảo

    Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL đã ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, có chiều sâu của đại biểu tại các địa phương. Ông nhấn mạnh, Vụ PBGDPL- Bộ Tư pháp sẽ nghiêm túc nghiên cứu các giải pháp được các địa phương đề xuất, kiến nghị để tham mưu chính sách cụ thể đối với công tác PBGDPL cho đối tượng là người dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế với các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Tô Huệ