Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

     Ngày 06/12/2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và phong trào thi đua ngành tư pháp chung sức xây nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020.

    Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì hội nghị, cùng với đại diện Vụ thi đua khen thưởng, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật; Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), đại diện Sở tư pháp và Cục thi hành án các địa phương.

    Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn  mới giai đoạn 2010 -2020 theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 2611/KH-BTP ngày 3/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012 – 2020.

   Trong giai đoạn 2012 - 2020, toàn ngành Tư Pháp đã đẩy mạnh hoạt động tư pháp hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực quản lý công tác tư pháp. Việc triển khai phát động phong trào thi đua ngành tư pháp chung tay xây dựng nông thôn mới đã tạo sự thống nhất đồng bộ, phát triển rộng khắp thiết thực. Toàn ngành đã tích cực hưởng ứng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành tư pháp đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chủ trương đường lối,  chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiến đến một giai đoạn nông thôn mới không đơn thuần là cơ sở hạ tầng mà là đời sống tinh thần, là sự hiểu biết pháp luật, là quyền tự do dân chủ được đảm bảo tốt hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ở cơ sở được bảo vệ tốt hơn. Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong thời gian qua như: Vẫn còn 1 số đơn vị của ngành thực hiện chưa đồng đều, thiếu quan tâm, chậm triển khai kế hoạch, phong trào còn mang tính hình thức.

80107825_565013500944142_8209671282967445504_n.jpg

   Ảnh: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc

     Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự tiếp tục bám sát các quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp nông thôn, về xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ được giao của bộ ngành. Tiếp tục thực hiện việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. xây dựng cụ thể hóa các tiêu chí thành phần. Tiếp tục phát động tổ chức phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong toàn ngành giai đoạn 2021 – 2025 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành và từng đơn vị.

    Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 51 tập thể (trong đó, tỉnh Lạng Sơn vinh dự có UBND xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng) và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”./.

Nguyền Huyền Trang