Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020

      Sáng ngày 08/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đ/c Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Lãnh đạo Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức giám định tư pháp. Đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp và các Phó Giám đốc đồng chủ trì Hội nghị.

      Trong năm 2019, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2019 và các kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác tư pháp; phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019. Trên cơ sở đó, ngành Tư pháp đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mặt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 đạt và vượt chỉ tiêu được giao; 05/05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 01/20 các Sở, ban, ngành tỉnh; được Bộ Tư pháp xếp hạng A về việc triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2019 và đứng thứ 04/13 Sở Tư pháp trong khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác tư pháp năm 2019 đã đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó có một số thành tích nổi bật hơn so với năm 2018: Công tác thẩm định, góp ý văn bản pháp luật đúng thời hạn, chất lượng được nâng cao, đã thực hiện góp ý 245 dự thảo văn bản bằng 104% so với cùng kỳ 2018, hoàn thành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 và tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ VBQPPL theo kết quả hệ thống hóa; quản lý việc sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ trả đúng hạn đạt 95,2%; công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều đổi mới, tỷ lệ hòa giải đạt 72,3%; công tác PBGDPL được tăng cường, biên soạn, phát hành 62.000 tài liệu PBGDPL; tổ chức thành công cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” của tỉnh năm 2019; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tham mưu tổ chức thực hiện; hoàn thành việc cấp chứng chỉ hộ tịch cho 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, xã; tổ chức triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác về hành chính tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực ngành tư pháp đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí yêu cầu ngành Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hơn nữa tỷ lệ hòa giải ở cơ sở, phấn đấu tỷ lệ hoà giải thành đạt từ 80% trở lên; phấn đấu 100% xã thuộc diện xây dựng nông thôn mới năm 2020 đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật, 70% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; tăng cường quản lý đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp, định hướng phát triển xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra nhằm khắc phục các sai sót trong công tác hộ tịch, chứng thực; tiếp tục Sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn các Phòng Tư pháp cấp huyện, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã bảo đảm đủ về số lượng, có trình độ, chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công việc.

82258011_1659901330819452_7730241538462056448_n.jpg                             Ảnh: Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Nhân dịp này, 12 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp; 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2019 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành Tư pháp được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu trong năm 2020, toàn Ngành phải nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, thi đua bứt phá, hiệu quả về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V; chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

                                                                      Bài và ảnh:

Thu Hiền - Văn phòng Sở Tư pháp