Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội thảo góp ý Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế

   Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Ngày 18/02/2020, Tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Thỏa thuận quốc tế với thành phần gồm: Thành viên Hội đồng thẩm định; đại diện một số cơ quan trung ương; đại diện các địa phương: Quảng Ninh, Lạng Sơn.…

   Trình bày tại cuộc họp, đại diện Bộ Ngoại giao báo cáo dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế, đánh giá sự cần thiết cũng như quá trình xây dựng Luật, bà Hạnh cho biết, Pháp lệnh về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 20/04/2007 đã thực hiện tốt vai trò là cơ sở pháp lý cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (TTQT) phục vụ tích cực cho việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các cấp, các ngành, các tổ chức của nước ta với các đối tác nước ngoài, góp phần không chỉ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, mà còn giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp như bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn hơn 10 năm thi hành Pháp lệnh cũng cho thấy có một số bất cập do có những vấn đề phát sinh hoặc do thay đổi quy định pháp luật có liên quan, đặt ra yêu cầu hoàn thiện quy định về TTQT. Do đó cần phải nghiên cứu, hoàn thiện quy định về công tác thỏa thuận quốc tế. Việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, nhằm tạo cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế.

image2.jpeg

                                           Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp

    Tại cuộc họp, các đại biểu đều cho rằng, việc xây dựng Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết để quản lý nhà nước được tốt hơn, nhằm thực hiện tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, thể chế hóa đường lối của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng như  đề nghị bổ sung thêm những quy định để dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế được đầy đủ, sâu sát hơn với thực tế, nhất là trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay. Đại diện Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp cũng nhất trí với sự cần thiết được nêu trong dự thảo Tờ trình. đánh giá về trình tự thủ tục, lập đề nghị xây dựng Luật được thực hiện đúng, hồ sơ đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; cần xem lại tính khả thi đối với chủ thể tham gia ký kết, nhất là là các đơn vị cấp Vụ và tương đương….

     Sau khi lắng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu đại diện các thành viên trong Hội đồng thẩm định, đại diện bộ, ngành, địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc kết luận cuộc họp, đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan soạn thảo về hồ sơ đầy đủ, đáp ứng được quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; hợp Hiến, hợp pháp; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu làm rõ một số vấn đề như cơ sở pháp lý; phải làm sâu sắc hơn sự cần thiết để xây dựng Luật, tránh tràn lan; về phạm vi đối tượng điều chỉnh, cần xác định rõ ràng khái niệm để không trùng lặp với các Luật khác đã ban hành; điều khoản chuyển tiếp xác định lại; kiểm tra, rà soát, bổ sung thêm về tính thống nhất theo ý kiến của các đại biểu; xem xét về việc phù hợp với Điều ước quốc tế trong khi có rất nhiều Điều ước mà Việt Nam đã gia nhập và sẽ tham gia./.

                                                                                                  Tô Thị Hợi