Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Huyện Hữu Lũng kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

   Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3576/QĐ-UBND thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, kiểm tra tại UBND xã Đồng Tiến, UBND xã Minh Tiến, Công ty TNHH Tiến Long, Trường Trung học cơ sở xã Đồng Tân.

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Đồng Tiến

 

Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Minh  Tiến

 

   Tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận những kết quả trong việc triển khai, thi hành các chính sách phápluật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đánh giá về công tác theo dõi, thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Đoàn công tác liên ngành cho rằng, Đảng ủy, UBND xã, Ban lãnh đã nhà trường, lãnh đạo doanh nghiệp đã kịp thời chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai, thi hành pháp luật về về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, tình trạng người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định vẫn còn và nợ đọng vẫn còn tương đối phổ biến. Chế độ bảo hiểm tự nguyện chưa thực sự thu hút người dân. Không lập sổ kê khai danh sách nộp, cấp sổ, cấp thẻ, chi trả bảo hiểm cho người lao động…

   Đoàn công tác cũng đề nghị các đơn vị kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu; Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, cán bộ tham mưu thực hiện; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, các hành vi tiêu cực, gian lận, trục lợi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp./.

                                                          Triệu Thị Hồng Nhung

                                                       Phòng Tư pháp huyện Hữu Lũng