Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh

   Ngày 12/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Nguyễn Hồng Thịnh , Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn và đại diện lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của hai cơ quan.

   Quy chế phối hợp được áp dụng cho Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nội dung Quy chế bao gồm 03 chương, 15 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

ec4484a3687b9225cb6a.jpg

Ảnh: Đại diện Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết Quy chế phối hợp

   Một trong những điểm nổi bật của Quy chế này là quy định việc chuyển dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng thông qua Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch và Phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ bảo hiểm (trừ một số trường hợp gặp sự cố về kỹ thuật, đường truyền mạng).

   Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa hai ngành Tư pháp và Bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và bảo mật thông tin trong phối hợp liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giúp giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh Chí

Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp