Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh Chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh và những bài học kinh nghiệm thực tiễn doanh nghiệp cần lưu ý

     Ngày 17/12/2019, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý Chương trình 585 phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh với Chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh và những bài học kinh nghiệm thực tiễn doanh nghiệp càn lưu ý.

      Tham dự hội nghị có trên 170 đại biểu là đại diện các sở, ngành liên quan và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các luật sư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn....

      Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Ông Nguyễn Văn Mạnh – Văn phòng Chính phủ trao đổi với các doanh nghiệp về tổng quan hệ thống pháp luật hợp đồng hiện nay ở Việt Nam; các kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và những vấn đề lưu ý trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0.