Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Mức tặng quà tết cho đối tượng chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

   Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 2422/ QĐ-CTN ngày 31/12/2019 về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho đối tượng chính sách sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:

   1. Mức quà 400.000 đồng/người đối với các đối tượng:

  1. Người có công với cách mạng:

   - Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

   b. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

   2. Mức quà 200.000 đồng/người đối với các đối tượng:

   a. Người có công với cách mạng:

   - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động;

   - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

   - Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

   b. Đại diện thân nhân liệt sĩ;

   c. Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

  Mỗi đối tượng chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là hai đối tượng trở lên, đủ điều kiện nhận cả hai mức quà theo quy định thì chỉ được nhận 01 suất quà với mức cao nhất là 400.000 đồng. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên, đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì chỉ nhận được 01 suất quà cùng mức đó.

   Mỗi liệt sĩ thì thân nhân hoặc đại diện thân nhân được nhận 01 suất quà mức 200.000 đồng.

   Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động do cơ quan BHXH chi trả được nhận quà như thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Tô Huệ