Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

    Ngày 19/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014). Theo đó Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có nhiều thay đổi căn bản so với Nghị định số 102/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

    Thứ nhất, bổ sung quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; thời điểm để tính thời hiệu xử phạt.

    Thứ hai, bổ sung quy định về việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

    Thứ ba, bổ sung quy định xử phạt đối với các hành vi: hủy hoại đất; chuyển quyền, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp đối với đất không thuộc trường hợp được chuyển quyền, cho thuê, thế chấp theo quy định của Luật Đất đai; Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục; Không làm thủ tục chuyển sang thuê đất đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Đất đai...

   Thứ tư, bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt đối với các chức danh là tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất.

    Ngoài ra so với Nghị định số 102/2014/NĐ-CP,  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung rõ hơn các quy định về đối tượng vi phạm; hình thức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm./.

 

                                                 Nguyễn Quế