Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 4 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
84 /KH-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH 84.signed.signed.pdf 660.33 KB