Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 28 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
66/QĐ-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Quy dinh kem theo QD 1Cua LLTP.doc 217 KB