Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 7 June 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
86/QĐ-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QD 86.signed.signed.pdf 878.67 KB