Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Xin hỏi, sở tư pháp Lạng Sơn có làm việc vào thứ bảy không? Tôi muốn làm lí lịch tư pháp.

Tên của bạn
Đường Văn Thực
Địa chỉ email
duongvanthuc27031999@gmail.com
Trợ giúp pháp lý