Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tôi đã tốt nghiệp thpt hệ bổ túc (2018) đã xét tốt nghiệp và có bằng tốt nghiệp tạm thời nhưng nhà trường không trao trả mà giữ lại vì lí do là vướng nghề...chưa thi tốt nghiệp nghề (học tại trường cao đẳng nghề).vậy cho tôi hỏi có thông tư nào quy định về điều kiện cấp giấy tốt nghiệp tạm thời thpt hay không xin cảm ơn.

Tên của bạn
Khoa
Địa chỉ email
thitaok14ls@gmail.com
Trợ giúp pháp lý