Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chào anh (chị) tôi tên là Trương Mạnh Huấn, công tác tại UBND xã Tân Lập, chức danh công chức Tư pháp- Hộ tịch.
tôi có một băn khoăn muốn tham khảo ý kiến của STP như sau: vừa rồi tôi có chứng thực văn bản uỷ quyền của công dân với nội dung là : đại diện đến phòng tư pháp hiện thực hiện việc xác định lại dân tộc, tôi có làm lời chứng chứng thực chữ ký nhiều người ( bao gồm cả người ủy quyền và người được ủy quyền), và đã bị Phòng tư pháp trả lại với lý do: chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền chỉ được chứng thực chữ ký người ủy quyền? tôi nghiên cứu nghị định 23/2015 vêc chứng thực thì ko thấy có quy định cụ thể về chứng thực giấy ủy quyền, vậy xin STP cho tôi xin ý kiến về trường hợp trên. Xin trân trọng cảm ơn!

Tên của bạn
Trương Mạnh Huấn
Địa chỉ email
huanhlls@gmail.com
Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực