Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 2 January 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2172/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
10phu luc kem theo QĐ DGH.doc 149.5 KB