Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cháu xin hỏi về giấy khai sinh của mẹ cháu sinh ngày 22/9/1954 tại xã quyết tâm Lạng sơn ạ
Cháu xin thông tin để về giấy khai sinh của mẹ cháu vì
Hiện tại trong khai sinh của chau mẹ cháu tên là Vũ Tuyết tâm
Mà tên mẹ cháu là vũ quyết tâm
Chính là tên nơi mẹ cháu sinh ra
A
Giấy khai sinh của anh chau thì vẫn là vũ quyết tâm tức là đúng tên mẹ cháu
Nhưng giờ muốn sửa lại trong giấy khai sinh của cháu thì mẹ cháu không còn giấy ks của mẹ cháu
Giờ cháu muốn trích lục giấy khai sinh của mẹ cháu mà không biết cần làm thế nào.
Mong các bác giúp đỡ cháu
Vì chả lẽ ko sửa được thì cháu ko có mẹ
Vì ko biết tìm bà vũ tuyết tâm ở đâu ạ

Tên của bạn
Thảo
Địa chỉ email
phuongthao_19_282@yahoo.com
Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực