Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 10 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1077/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DM thuc hien thu 7 kem QD.doc 437.5 KB