Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 11 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
39/KH-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH 39.signed.signed.pdf 677.27 KB