Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 14 June 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2071/GM-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2071.signed.pdf 550.29 KB