Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 9 July 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
21/BC-HĐPH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
bieu 9d.xls 34 KB
bieu 11d.xls 32.5 KB
phu luc I.doc 302.5 KB