Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 15 August 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2819/STP-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2819.signed.signed.pdf 633.68 KB