Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 23 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
479/VĐCXDPL-CSPL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
479.PDF 19.52 KB