Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 5 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
34/PĐ-STP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Phat dong thi dua 2020.doc 54.5 KB