Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 13 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1566/BTP-BTTP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
cv1566signed.pdf 1017.29 KB