Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 15 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
25/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
5.Quyet dinh ban hanh dinhmuchotro.pdf 713.77 KB