Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy định mới về nuôi con nuôi

    Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi ngày 05/03/2019, có hiệu lực từ ngày 25/04/2019. Trong đó có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý:

   - Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước: Quy định rõ thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi (Trước đây chỉ có UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của người nhận nuôi con nuôi thực hiện việc đăng ký này). Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị brơi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi; trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

   - Về hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo ở cơ sở nuôi dưỡng: Quy định cụ thể việc hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo nhằm mục đích nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

    - Về xác định đối tượng là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi bao gồm: trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em mắc các bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác cần điều trị khẩn cấp hoặc cả đời. Nghị định đã quy định cụ thể  đối tượng được nhận đích danh làm con nuôi; bỏ đối tượng “trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng”; Đối với đối tượng trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo quy định cụ thể “mắc bệnh hiểm nghèo khác cần điều trị khẩn cấp hoặc cả đời” (trước đây là: “đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế” ).

   - Về tìm người nhận trẻ em làm con nuôi : Không còn phân loại trẻ em thuộc danh sách 1 (trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng cần tìm gia đình thay thế mà không phải là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo) và danh sách 2 (trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em từ 5 tuổi trở lên hoặc có hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế) theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP mà Sở Tư pháp sẽ kiểm tra, thẩm định hồ sơ trẻ em  theo trường hợp được nhận đích danh hoặc trường hợp phải thông qua thủ tục giới thiệu.

   - Về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài

   Trước khi xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định thì Sở Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ trẻ em và đối chiếu với các quy định về đối tượng, độ tuổi của trẻ em được nhận làm con nuôi, trường hợp được nhận đích danh, trường hợp phải thông qua thủ tục giới thiệu.

   Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi ở nước ngoài, thì phải có văn bản xác minh và kết luận rõ ràng của Công an cấp tỉnh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ.

   Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi mà Công an cấp tỉnh xác minh được thông tin về cha, mẹ đẻ và Sở Tư pháp liên hệ được với cha, mẹ đẻ thì Sở Tư pháp tiến hành lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi.

   Trường hợp không thể liên hệ được với cha, mẹ đẻ, Sở Tư pháp niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha, mẹ đẻ niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cho trẻ em làm con nuôi. Thời hạn niêm yết là 60 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.

    Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan nuôi con nuôi nước ngoài như: Yêu cầu về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài; yêu cầu về giới thiệu trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài; ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài./.

 

                                                                   Chu Thị Hương