Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

   Ngày 21/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

   Nghị định 45/2019/NĐ-CP nêu rõ: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như:

   - Tước quyền sử dụng có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, thẻ hướng dẫn viên du lịch, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, quyết định công nhận điểm du lịch, quyết định công nhận khu du lịch, biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch;

    - Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng;

   - Tịch thu tang vật vi phạm hành chính như Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành giả; thẻ hướng dẫn viên du lịch giả; biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch giả.

   Mỗi cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt trên còn có thể bị áp dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả sau:

   - Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

   - Buộc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch, quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, quyết định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, quyết định công nhận điểm du lịch, quyết định công nhận khu du lịch;

   - Buộc tháo dỡ biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch;

   - Buộc nộp đủ số tiền phí, lệ phí, các khoản phải nộp theo quy định. Tranh giành, nài ép khách bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

   Nghị định cũng quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

   Ngoài ra, Nghị định cũng quy định thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: thẩm quyền của cơ quan Thanh tra chuyên ngành; thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh); thẩm quyền của Quản lý thị trường; thẩm quyền xử phạt của Bộ đội biên phòng; thẩm quyền của Cảnh sát biển; thẩm quyền của Công an nhân dân.

   Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2019.

Tô Huệ