Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy định xử lý tội phạm mua bán người

   Mua bán người là tội phạm xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của con người. Coi con người như một món hàng hóa để trao đổi trên thị trường. Nạn nhân của tội phạm này là có độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên và bị xử lý theo quy định tại Điều 150 Nếu nạn nhân là người dưới 16 tuổi thì phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Chủ thể phải chịu trách  nhiệm hình sự là người từ đủ 14 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự.

   Tội phạm mua bán người được thực hiện bởi các hành vi như sau: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vât chất khác; Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để mua bán là đồng phạm của tội mua bán người.

   Về hình phạt, tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị xử phạt như sau:

   1. Xử phạt tù từ 05 năm đến 10 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các hành vi sau: Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

    2. Xử phạt tù từ 08 năm đến 15 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các hành vi sau: Có tổ chức; Vì động cơ đê hèn; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp lấy bộ phận cơ thể người; Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đối với từ 02 người đến 05 người; Phạm tội 02 lần trở lên.

   3. Xử phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau: Có tính chất chuyên nghiệp; Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; Đối với 06 người trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

   Ngoài các hình phạt trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Dương Công Luyện