Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tư pháp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ hộ tịch

   Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và Kế hoạch số 56/KH-STP ngày 08/7/2019 của Sở Tư pháp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Trong tháng 8 năm 2019, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch   ( mỗi lớp 06 ngày) cho 209 học viên gồm: Công chức hộ tịch của Phòng Tư pháp 11 huyện, thành phố; Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng hộ tịch theo quy định của Luật hộ tịch.

    Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định số 2247/QĐ-BTP ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 10 chuyên đề: Tổng quan về hộ tịch, quản lý nhà nước về hộ tịch; Đạo đức và trách nhiệm của công chức tư pháp - hộ tịch trong đăng ký, quản lý hộ tịch; Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký giám hộ, đăng ký xác nhận cha, mẹ, con; Đăng ký thay đổi, cải chính; Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch; Đăng ký khai tử; Đăng ký nuôi con nuôi trong nước) có cập nhật thêm các quy định mới của pháp luật hộ tịch, các quy định có liên quan. Lớp bồi dưỡng còn dành nhiều thời gian để học viên và giảng viên cùng thực hành tình huống, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thực tiễn đăng ký, quản lý hộ tịch ở các địa phương.  

   Với nội dung chương trình, tài liệu khung do Bộ Tư pháp quy định và đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có kiến thức, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được cập nhật, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết việc hộ tịch được kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác hộ tịch và yêu cầu đăng ký hộ tịch của nhân dân trên địa bàn.

Cap chung chi boi duong.jpg

 

Ảnh: Học viên nhận chứng chỉ

   Kết thúc kế hoạch này, đến nay trên địa bàn tỉnh, 100% Công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch và đã được Trường Trung cấp luật Thái Nguyên cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch đảm bảo về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn đối với công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Hộ tịch./.

                                               Xuân Hưng