Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-STP ngày 13/5/2019 của Sở Tư pháp về kế hoạch Bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực năm 2019. Trong các ngày 21-22/11/2019 và 05-06/12/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho trên 140 đại biểu là cán bộ làm công tác hộ tịch, chứng thực của Phòng Tư pháp và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã.

    Các học viên đã được tập huấn nghiệp vụ về quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính:  Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh ban hành; một số quy định mới về công tác nuôi con nuôi trong nước theo quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; công tác chứng thực tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã; một số cách nhận biết giấy tờ giả trong hoạt động chứng thực và một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

C1f9b5280dcb525eb7ca4.jpg

                      Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

   Các học viên tham dự hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được các báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt, nghiên cứu kỹ tài liệu tập huấn, thẳng thắn, sôi nổi trao đổi những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó trang bị cho bản thân kiến thức và những bài học kinh nghiệm để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của bản thân trong thời gian tới./.

                             Nguyễn Minh Chí, Phòng HCTP&BTTP