Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

29 loại phí, lệ phí được giảm theo quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC

   Ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

   Thông tư quy định: tiếp tục giảm 29 loại phí, lệ phí từ 01/01/2021 đến hết 30/6/2021, như: Giảm 70% Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường; Giảm 30% phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định tại Thông tư 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020; Giảm 50% lệ phí cấp Căn cước công dân quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019; Giảm 30 % phí trong lĩnh vực y tế quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020;  Giảm 30% phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Điều 1 Thông tư 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017; Giảm 80% Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam……..

   Đối với phí sử dụng đường bộ thu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải theo quy định:

   - Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại Thông tư 112 tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.

   - Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến 30/6/2021, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư 112 vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiềm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

   Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí được giảm theo quy định nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc. Các nội dụng về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư 112/2020/TT-BTC thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc; Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

   Thông tư 112/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Lương Thị Hoài