Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
22-02-2023 Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở ngày 28/02/2023
04-10-2022 Hội nghị bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng và nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thihành pháp luật năm 2022 ngày 06/10/2022
18-07-2022 Tài liệu phục vụ Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, đợt I - năm 2022 (Ngày 20/7/2022)
29-12-2021 Bộ tài liệu phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống do Bộ Tư pháp ban hành
17-05-2021 Đề cương Luật Cư trú
23-02-2021 Đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân
04-02-2021 Đề cương giới thiệu Luật hòa giải đối thoại tại tòa án
09-09-2020 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên do Bộ Tư pháp ban hành
1887/QĐ-BTP 09-09-2020 Tài liệu bồi dưỡng tập huấn viên hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành
21-07-2020 Đề cương tuyên truyền Nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
23-06-2020 Tài liệu phục vụ Hội nghị Báo cáo cáo viên pháp luật đợt I năm 2020 (ngày 01/7/2020)
21-06-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
21-06-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
21-06-2020 Bộ Luật lao động
21-06-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
21-06-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
21-06-2020 Đề cương tuyên truyền Luật lực lượng dự bị động viên
21-06-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ
29-04-2020 Đề cương tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
17-02-2020 TÀI LIỆU GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
17-02-2020 Đề cương tuyên truyền Luật dân quân tự vệ
17-02-2020 Đề cương giới thiệu Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam
15-01-2020 Đề cương tài liệu tuyên truyền giới thiệu Luật Phòng chống tác hại của rượu bia
15-01-2020 Đề cương tài liệu tuyên truyền Luật Kiến trúc
15-01-2020 Đề cương tài liệu tuyên truyền giới thiệu nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
15-01-2020 Đề cương tài liệu giới thiệu Luật đầu tư công
20-09-2019 Tài liệu Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên pháp luật đợt II
16-08-2019 Tổng hợp một số đề cương tuyên truyền dạng thuyết trình powerpoint
10-08-2019 Đề cương tuyên truyền Luật An ninh mạng
26-02-2019 Sở tay hòa giải ở cơ sở
30/2018/QH14 12-12-2018 Nội dung Luật đặc xá
11-12-2018 Đề cương tuyên truyền các tội phạm về ma túy
11-12-2018 Đề cương tuyên truyền quy định của pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
08-12-2018 Đề cương tuyên truyền Luật Thủy lợi
1665/TTCP-PC 02-10-2018 Đề cương tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo năm 2018
4618-CV/BTGTW 18-06-2018 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
26/2018/QH14 14-06-2018 Nội dung Luật sửa đổi bổ sung Luật Thể dục thể thao
27/2018/QH14 14-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Đo đạc và bản đồ
27/2018/QH14 14-06-2018 Nội dung Luật Đo đạc và Bản đồ
25/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật Tố cáo
23/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật Cạnh tranh
24/2018/QH14 12-06-2018 Nội dung Luật An ninh mạng
26/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
23/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Cạnh tranh
36/2018/QH14 08-06-2018 Nội dung luật Phòng chống tham nhũng
22/2018/QH14 08-06-2018 Nội dung Luật Quốc phòng
28/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật sửa đổi bổ sung 11 luật có liên quan đến quy hoạch
22/2018/QH14 08-06-2018 Đề cương và nội dung Luật Quốc phòng
Đề cương bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hòa giải ở cơ sở
Đề cương giới thiệu Luật hôn nhân và gia đình
Nội dung và đề cương tuyên truyền Công ước quốc tế về quyền dân sự và trính trị
Đề cương tuyên truyền Luật trợ giúp pháp lý
Đề cương tuyên truyển Bộ luật Tố tụng hình sự
Đề cương giới thiệu Luật tố tụng hành chính
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013
Tài liệu tập huấn chuyên sâu luật tiếp cận thông tin
Đề cương tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin
Đề cương tuyên truyền Luât phòng chống mua bán người
Đề cương giới thiệt Bộ luật tố tụng dân sự
Tài liệu bồi dưỡng Hòa giải viên
Đề cương giới thiệu luật Đất đai 2013
Đề cương giới thiệu Luật Trẻ em
Nội dung Luât sửa đổi bổ sung Luật quy hoạch
Đề cương tuyên truyền về công ước chống tra tấn
Sổ tay tiếp cận pháp luật
Đề cương tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi
Đề cương tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ
Đề cương giới thiệu Luật Tố tụng hình sự
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN VỀ DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG HIẾN PHÁP NĂM 2013
Tài liệu tập huấn hộ tịch