Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
05/TB-TTDVĐGTS 12-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại Quyền sử dụng đất thửa đất số 299 (ô số 12 – lô NV 02)
05/TB-TTDVĐGTS 07-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
03/TBH-TTDVĐGTS 05-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản là cây gỗ Sưa do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng chuyển giao (đợt 3)
01/TBH-TTDVĐGTS 22-02-2022 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS 25-01-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
01/TB-TTDVĐGTS 24-01-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 25A, ngõ 10 (ngõ 10A), đường Bắc Sơn, khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
57/TB-TTDVĐGTS 31-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất thửa đất số 143; Tờ bản đồ số: 48; Địa chỉ: Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11/TBH-TTDVĐGTS 23-12-2021 TB đấu giá : 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
56/TB-TTDVĐGTS 22-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử đụng đất thửa đất số 158; Tờ bản đồ số: 13; Địa chỉ: Khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
55/TB-TTDVĐGTS 16-12-2021 Thông báo số 55/TB-TTDVDGTS ngày 16/12/2021 về việc thông báo đấu giá Quyền sử đụng đất thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
52/TB-TTDVĐGTS 02-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 17 (mười bẩy) mặt hàng
09/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất khu đất Ao Xí nghiệp thủy nông cũ, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng
10/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : đất tại khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
51/TB-TTDVĐGTS 16-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 08 mục hàng tạp hóa các loại đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
49/TB-TTDVĐGTS 11-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
48/TB-TTDVĐGTS 26-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
46/TB-TTDVĐGTS 19-10-2021 TB đấu giá : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
43/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá 25 ô đất thuộc Lô N27, N28 và ô số 39 N25 (bán đợt 3)
45/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng
44/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : : 01 (một) lô tài sản gồm 34 (ba mươi bốn) mặt hàng các loại
42/TB-TTDVĐGTS 11-10-2021 TB đấu giá 01 (một) lô tài sản gồm 38 (ba mươi tám) mặt hàng linh kiện xe máy điện
41/TB-TTDVĐGTS 22-09-2021 Thông báo đấu giá 02 (hai) lô tài sản thanh lý nhà nước của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn
84/TB-TTDVĐGTS 14-09-2021 Thông báo điều chỉnh thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của Cuộc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2)
08/TBH-TTDVĐGTS 14-09-2021 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng khu giới thiệu sản phẩm hàng nông sản, kết hợp điểm dừng nghỉ tham quan Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
40/TB-TTDVĐGTS 13-09-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2)
39/TB-TTDVĐGTS 09-09-2021 Thông báo đấu giá 01 lô tài sản gồm 94 mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước
38/TB-TTDVĐGTS 08-09-2021 Thông báo đấu giá QSDĐ và tài sản tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
37/TB-TTDVĐGTS 01-09-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
36/TB-TTDVĐGTS 31-08-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/TBH-TTDVĐGTS 30-08-2021 TB đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
35/TB-TTDVĐGTS 27-08-2021 TB đấu giá 02 lô tài sản thanh lý nhà nước của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn
82/TB-TTDVDSTS 24-08-2021 TB hoãn đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
33/TB-TTDVĐGTS 11-08-2021 Thông báo đấu giá 01 (một) lô tài sản gồm 08 mục hàng tạp hóa các loại đãcó quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
80/TB-TTDVĐGTS 09-08-2021 TB (điều chỉnh, bổ sung) đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
05/TBH-TTDVĐGTS 05-08-2021 TB đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
32/TB-TTDVĐGTS 02-08-2021 Thông báo đấu giá tài sản là 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước
30/TB-TTDVĐGTS 26-07-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
29/TB-TTDVĐGTS 23-07-2021 Thông báo đấu giá QSDĐ và tài sản tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TBH-TTDVĐGTS 21-07-2021 Thông báo đấu giá QSD đất thuê để xây dựng khu giới thiệu sản phẩm hàng nông sản, kết hợp điểm dừng nghỉ tham quan Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS 27-05-2021 Thông báo đấu giá tài sản 61 ô đất N25, N26 Khu TĐC và DC Nam TP LS
11/TB-TTDVĐGTS 22-03-2021 Thông báo đấu giá tài sản là 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS, biển kiểm soát 12A-069.92
08/TB-TTDVĐGTS 08-03-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 04 ô đất thuộc lô N27 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
06/TB-TTDVĐGTS 23-02-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trạm bảo vệ thực vật cũ huyện Tràng Định
07/TB-TTDVĐGTS 23-02-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 10 ô đất thuộc lô N17, N18 khu tái định cư, dân cư nam thành phố Lạng Sơn
04/TB-TTDVĐGTS 19-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư Nam thành phố Lạng Sơn, bán đấu giá từng ô đất
03/TB-TTDVĐGTS 18-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xe nhãn hiệu LEXUS sản xuất năm 2012 là tài sản thế chấp đảm bảo thu hồi nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS 07-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xe ô tô MITSUBISHI năm sản xuất 2006 là tài sản thanh lý theo Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
01/TB-TTDVĐGTS 07-01-2021 Thông báo đáu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
38/TB-TTDVĐGTS 30-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Đội thuế xã Hồ Sơn (cũ) tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
37/TB-TTDVĐGTS 30-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Đội thuế Minh Sơn (cũ) tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
36/TB-TTDVĐGTS 18-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 18 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
35/TT-TTDVĐGTS 16-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xa ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI
34/TB-TTDVĐGTS 14-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 lô tài sản là xe ô tô thanh lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
33/TB-TTDVĐGTS 07-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 Ki ốt tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
12/TBH-TTDVĐGTS 27-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử đất tại Khu đất chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
32/TB-TTDVĐGTS 19-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất thuộc Lô N17, Lô 18 Khu tái định cư và dân cư Nam Thành phố Lạng Sơn
11/TB-TTDVĐGTS 09-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
30/TB-TTDVĐGTS 23-10-2020 Thông báo đấu giá tài sản 51 mặt hàng dệt may và đồ da dụng các loại bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Chi cục Hải quan Tân Thanh
10/TBH-TTDVĐGTS 07-10-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 Khu đất tại huyện Tràng Định: Khu đất Đội Duy tu cầu đường (cũ) và Khu đất Tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ)
29/TB-TTDVĐGTS 16-09-2020 Quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, tổng diện tích đấu giá 450m2
27/TB-TTDVĐGTS 20-08-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất gồm 08 ô đất thuộc tổng lô N24 dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn
25/TB-TTDVĐGTS 29-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại Khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn là tài sản thế chấp do Ngân hàng TMPC Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Lạng Sơn xử lý để thu hồi nợ
26/TB-TTDVĐGTS 29-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 lô tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước
24/TB-TTDVĐGTS 13-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 lô tài sản đã hết khấu hao của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
23/TB-TTDVĐGTS 08-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
22/TB-TTDVĐGTS 01-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản 34 mặt hàng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn
21/TB-TTDVĐGTS 19-06-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 lô tài sản 51 mặt hàng dệt may và đồ gia dụng các lọa là tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước
20/TB-TTDVĐGTS 08-06-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 lô tài sản là tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ nhà nước
19/TB-TTDVĐGTS 03-06-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 (một) lô tài sản gồm 02 (hai) chiếc máy xúc lật bánh lốp theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
01-20/TB-CTĐGHDĐB 01-06-2020 Thông báo đấu giá tài sản lần 2: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bệnh viên đa khoa cũ
06/TBH-TTDVĐGTS 19-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
16/TB-TTDVĐGTS 18-05-2020 Thông báo đấu giá 02 lô tài sản là xe ô tô thanh lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14/TB-TTDVĐGTS 11-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01(một) lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 02 (hai) bàn thao tác công nghiệp
14/TB-TTDVĐGTS 11-05-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01(một) lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm 02 (hai) bàn thao tác công nghiệp
13/TB-TTDVĐGTS 24-04-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 chiếc cabin xe tải là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước
12/TB-TTDVĐGTS 20-04-2020 Thông báo đấu giá tài sản 29.560 kg sắt, thép phế liệu là tang vật VPHC bị tịch thu sung quỹ Nhà nước
11/TB-TTDVĐGTS 20-04-2020 Thông báo đấu giá tài sản 51 mặt hàng dệt may và đồ da dụng các loại bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Chi cục Hải quan Tân Thanh
08/TN-TTDVĐGTS 23-03-2020 Thông báo đấu giá tài sản: 01 lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước
06/TB-TTDVĐGTS 27-02-2020 Thông báo đấu giá quyền thuê thửa đất CC1thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
05/TB-TTDVĐGTS 19-02-2020 Thông báo đấu giá tài sản là quyền thuê do Bảo tàng tỉnh chuyển giao
04/TB-TTDVĐGTS 11-02-2020 Thông báo đấu giá tài sản xe thanh lý của Liên đoàn Lao động tỉnh
03/TB-TTDVĐGTS 10-02-2020 Thông báo đấu giá tài sản lô phế liệu do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chuyển giao
03/TBH-TTDVĐGTS 03-02-2020 thông báo đấu giá 01 chiếc xe ô tô tải đã qua sử dụng do Công an huyện Cao Lộc chuyển giao
02/TB-TTDVĐGTS 07-01-2020 Thông báo đấu giá tài sản là Quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3
01/TB-TTDVĐGTS 02-01-2020 Thông báo bán đấu giá tài sản 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Mitshubishi tài sản thanh lý theo Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
60/TB-TTDVĐGTS 31-12-2019 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đường Bắc Sơn, khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
34/TBH-TTDVĐGTS 30-12-2019 thông báo đấu giá tài sản là QSD đất và tài sản gắn liền trên đất tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn do Ngân hàng NN và PT Nông thông chi nhánh Bình Gia chuyển giao
59/TB-TTDVĐGTS 30-12-2019 Thông báo đấu giá 09 mục hàng do Cục Hải Quan chuyển giao
58/TB-TTDVĐGTS 12-12-2019 Thông báo đấu giá tài sản Quyền thuê 08 Ki ốt tại phường Tam thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
32/TBH-TTDVĐGTS 12-12-2019 Thông báo điều chỉnh Quy chế số 28/QCH-TTDVĐGTS ngày 10/12/2019; Thông báo số 31/TBH-TTDVĐGTS ngày 11/12/2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
31/TBH-TTDVĐGTS 11-12-2019 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất khu đất Nhà tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) tại ngõ 1, Phố Cẩu Pung, Khu 3, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
57/TB-TTDVĐGTS 05-12-2019 Thông báo, quy chế đấu giá quyền sử dụng đất 08 ô đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố
55/TB-TTDVĐGTS 29-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản là quyền thuê C.C.1 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựngKhu tái địnhcư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ hạng 3
30/TBH-TTDVĐGTS 29-11-2019 thông báo đấu giá tài sản nhà nước thanh lý là 01 cây gỗ Sưa do Văn phòng Huyện ủy Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn chuyển giao
29/TBH-TTDVĐGTS 25-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Chợ và Khu dân cư Trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
53/TB-TTDVĐGTS 22-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản Trạm kiểm soát liên hiệp số 2, Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
52/TB-TTDVĐGTS 21-11-2019 Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 02 thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
51/TB-TTDVĐGTS 19-11-2019 Thông báo đấu giá 38 mặt hàng linh kiện điện tử xe máy điện
50/TB-TTDVĐGTS 19-11-2019 Thông báo đấu giá quyền sử dụng 13 ô đất tại khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
27/TBH-TTDVĐGTS 13-11-2019 Thông báo đấu giá quyền thuê 04 văn phòng làm việc tại tòa nhà Cửa khẩu Hữu Nghị