Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
11/TBH-TTDVĐGTS 08-12-2022 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất thửa đất số 422, tờ bản đồ số 26 tại địa chỉ: Khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13/TBH-TTDVĐGTS 26-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
13/TBH-TTDVĐGTS 26-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
40/TB-TTDVĐGTS 22-09-2022 Đấu giá tài sản01 Lô tài sản gồm 18 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng
38/TB-TTDVĐGTS 12-09-2022 Đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 mô tô biển kiểm soát 12V1-144.13
20/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô tải nhãn hiệu THACO, biển kiểm soát 29C-472.67
19/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát: 30G-090.35
23/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, biển kiểm soát 11A-048.02
17/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 mô tô biển kiểm soát 12V1-144.13
21/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS E, biển kiểm soát 11A-052.96
19/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, biển kiểm soát: 30G-090.35
24/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là Hàng tạp hóa gồm 24 danh mục
18/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô tải KIA, biển kiểm soát 29C-290.40
22/TB-TTDVĐGTS 08-09-2022 Thông báo đấu giá tài sản áp dụng 01 lô tài sản do Sở Tài chính chuyển giao là 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát: 99A-082.08
36/TB-TTDVĐGTS 05-09-2022 Đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS E, màu sơn bạc, biển kiểm soát 11A-052.96
37/TB-TTDVĐGTS 05-09-2022 Đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, biển kiểm soát: 99A-082.08
32/TB-TTDVĐGTS 30-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản 01 Lô tài sản gồm 14 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Ninh Quỳnh Lạng Sơn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh
29/TB-TTDVĐGTS 26-08-2022 Quyền sử dụng đất thửa đất số 366, tờ bản đồ số 20
31/TB-TTDVĐGTS 26-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất thửa đất số 366, tờ bản đồ số 67
30/TB-TTDVĐGTS 26-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất thửa đất số 589, tờ bản đồ số 67
12/TBH-TTDVĐGTS 24-08-2022 Thông báo đấu giá tài sản 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
25/TB-TTDVĐGTS 11-08-2022 Đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
26/TB-TTDVĐGTS 11-08-2022 Đấu giá tài sản 01 Lô tài sản gồm 18 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Ninh Quỳnh Lạng Sơn
15/TB-TTDVĐGTS 05-08-2022 Đấu giá tài sản Quyền sử đụng đất thửa đất số 158, tờ bản đồ số 13 tại địa chỉ: Khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
16/TB-TTDVĐGTS 05-08-2022 Đấu giá tài sản Quyền sử đụng đất thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
14/TB-TTDVĐGTS 05-08-2022 Quyền sử dụng đất thửa đất số 143;144 Tờ bản đồ số: 48; Địa chỉ: Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13/TB-TTDVĐGTS 28-07-2022 Đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
09/TBH-TTDVĐGTS 13-07-2022 Đấu giá tài sản là: 01 lô tài sản gồm 06 chiếc xe ô tô và 01 xe máy kéo nông nghiệp là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Công an huyện Hữu Lũng
08/TBH-TTDVĐGTS 13-07-2022 Đấu giá tài sản là: 01 lô tài sản gồm 06 chiếc xe ô tô là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường của Công an huyện Hữu Lũng
12/TB-TTDVĐGTS 05-07-2022 Đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số299 (ô số 12 - lô NV 02), tờ bản đồ số 14 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/TBH-TTDVĐGTS 04-07-2022 Đấu giá tài sản là: 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
10/TB-TTDVĐGTS 30-06-2022 Đấu giá Quyền sử đụng đất thửa đất số 158; Tờ bản đồ số: 13; Địa chỉ: Khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
06/TBH-TTDVĐGTS 28-06-2022 Đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 422, tờ bản đồ số 26 tại địa chỉ: Khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
09/TB-TTDVĐGTS 22-06-2022 Đấu giá tài sản Quyền sử đụng đất thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
08/TB-TTDVĐGTS 22-06-2022 Quyền sử dụng đất thửa đất số 143;144 Tờ bản đồ số: 48; Địa chỉ: Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/TB-TTDVĐGTS 13-06-2022 Đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TBH-TTDVĐGTS 13-06-2022 Đấu giá tài sản là: 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
05/TB-TTDVĐGTS 12-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại Quyền sử dụng đất thửa đất số 299 (ô số 12 – lô NV 02)
05/TB-TTDVĐGTS 07-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
03/TBH-TTDVĐGTS 05-04-2022 Thông báo đấu giá tài sản là cây gỗ Sưa do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng chuyển giao (đợt 3)
01/TBH-TTDVĐGTS 22-02-2022 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS 25-01-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
01/TB-TTDVĐGTS 24-01-2022 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 25A, ngõ 10 (ngõ 10A), đường Bắc Sơn, khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
57/TB-TTDVĐGTS 31-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất thửa đất số 143; Tờ bản đồ số: 48; Địa chỉ: Số 07, Phan Huy Chú, khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
11/TBH-TTDVĐGTS 23-12-2021 TB đấu giá : 01 (một) Cây gỗ Sưa trong khuôn viên trụ sở UBND huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
56/TB-TTDVĐGTS 22-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử đụng đất thửa đất số 158; Tờ bản đồ số: 13; Địa chỉ: Khối 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
55/TB-TTDVĐGTS 16-12-2021 Thông báo số 55/TB-TTDVDGTS ngày 16/12/2021 về việc thông báo đấu giá Quyền sử đụng đất thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
52/TB-TTDVĐGTS 02-12-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 17 (mười bẩy) mặt hàng
09/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất khu đất Ao Xí nghiệp thủy nông cũ, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng
10/TBH-TTDVĐGTS 17-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : đất tại khu đất Trạm cơ điện cũ, thôn Dốc Mới 1, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
51/TB-TTDVĐGTS 16-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 08 mục hàng tạp hóa các loại đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
49/TB-TTDVĐGTS 11-11-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng thửa đất số 522, tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ: Khu đô thị Phú Lộc I, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
48/TB-TTDVĐGTS 26-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 144 Tam Thanh, phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn
46/TB-TTDVĐGTS 19-10-2021 TB đấu giá : Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
43/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá 25 ô đất thuộc Lô N27, N28 và ô số 39 N25 (bán đợt 3)
45/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : 01 (một) lô tài sản gồm 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng
44/TB-TTDVĐGTS 12-10-2021 Thông báo đấu giá tài sản : : 01 (một) lô tài sản gồm 34 (ba mươi bốn) mặt hàng các loại
42/TB-TTDVĐGTS 11-10-2021 TB đấu giá 01 (một) lô tài sản gồm 38 (ba mươi tám) mặt hàng linh kiện xe máy điện
41/TB-TTDVĐGTS 22-09-2021 Thông báo đấu giá 02 (hai) lô tài sản thanh lý nhà nước của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn
84/TB-TTDVĐGTS 14-09-2021 Thông báo điều chỉnh thời hạn bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của Cuộc đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2)
08/TBH-TTDVĐGTS 14-09-2021 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê để xây dựng khu giới thiệu sản phẩm hàng nông sản, kết hợp điểm dừng nghỉ tham quan Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
40/TB-TTDVĐGTS 13-09-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng 24 ô đất thuộc Lô N26, Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Bán đợt 2)
39/TB-TTDVĐGTS 09-09-2021 Thông báo đấu giá 01 lô tài sản gồm 94 mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước
38/TB-TTDVĐGTS 08-09-2021 Thông báo đấu giá QSDĐ và tài sản tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
37/TB-TTDVĐGTS 01-09-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 24 ô đất thuộc Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
36/TB-TTDVĐGTS 31-08-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
07/TBH-TTDVĐGTS 30-08-2021 TB đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
35/TB-TTDVĐGTS 27-08-2021 TB đấu giá 02 lô tài sản thanh lý nhà nước của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn
82/TB-TTDVDSTS 24-08-2021 TB hoãn đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
33/TB-TTDVĐGTS 11-08-2021 Thông báo đấu giá 01 (một) lô tài sản gồm 08 mục hàng tạp hóa các loại đãcó quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
80/TB-TTDVĐGTS 09-08-2021 TB (điều chỉnh, bổ sung) đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
05/TBH-TTDVĐGTS 05-08-2021 TB đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
32/TB-TTDVĐGTS 02-08-2021 Thông báo đấu giá tài sản là 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước
30/TB-TTDVĐGTS 26-07-2021 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
29/TB-TTDVĐGTS 23-07-2021 Thông báo đấu giá QSDĐ và tài sản tại địa chỉ số 144, đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
04/TBH-TTDVĐGTS 21-07-2021 Thông báo đấu giá QSD đất thuê để xây dựng khu giới thiệu sản phẩm hàng nông sản, kết hợp điểm dừng nghỉ tham quan Đèo Lùng Pa tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS 27-05-2021 Thông báo đấu giá tài sản 61 ô đất N25, N26 Khu TĐC và DC Nam TP LS
11/TB-TTDVĐGTS 22-03-2021 Thông báo đấu giá tài sản là 01 chiếc xe ô tô con nhãn hiệu LEXUS, biển kiểm soát 12A-069.92
08/TB-TTDVĐGTS 08-03-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 04 ô đất thuộc lô N27 tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
06/TB-TTDVĐGTS 23-02-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trạm bảo vệ thực vật cũ huyện Tràng Định
07/TB-TTDVĐGTS 23-02-2021 Thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 10 ô đất thuộc lô N17, N18 khu tái định cư, dân cư nam thành phố Lạng Sơn
04/TB-TTDVĐGTS 19-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư Nam thành phố Lạng Sơn, bán đấu giá từng ô đất
03/TB-TTDVĐGTS 18-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xe nhãn hiệu LEXUS sản xuất năm 2012 là tài sản thế chấp đảm bảo thu hồi nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn
02/TB-TTDVĐGTS 07-01-2021 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xe ô tô MITSUBISHI năm sản xuất 2006 là tài sản thanh lý theo Quyết định số 234/QĐ-LĐLĐ ngày 25/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
01/TB-TTDVĐGTS 07-01-2021 Thông báo đáu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
38/TB-TTDVĐGTS 30-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Đội thuế xã Hồ Sơn (cũ) tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
37/TB-TTDVĐGTS 30-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất Đội thuế Minh Sơn (cũ) tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
36/TB-TTDVĐGTS 18-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 18 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
35/TT-TTDVĐGTS 16-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 01 chiếc xa ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI
34/TB-TTDVĐGTS 14-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 lô tài sản là xe ô tô thanh lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh
33/TB-TTDVĐGTS 07-12-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 Ki ốt tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
12/TBH-TTDVĐGTS 27-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử đất tại Khu đất chợ và khu dân cư trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
32/TB-TTDVĐGTS 19-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất đối với 47 ô đất thuộc Lô N17, Lô 18 Khu tái định cư và dân cư Nam Thành phố Lạng Sơn
11/TB-TTDVĐGTS 09-11-2020 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại Khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
30/TB-TTDVĐGTS 23-10-2020 Thông báo đấu giá tài sản 51 mặt hàng dệt may và đồ da dụng các loại bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Chi cục Hải quan Tân Thanh
10/TBH-TTDVĐGTS 07-10-2020 Thông báo đấu giá tài sản 02 Khu đất tại huyện Tràng Định: Khu đất Đội Duy tu cầu đường (cũ) và Khu đất Tập thể Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ)
29/TB-TTDVĐGTS 16-09-2020 Quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, tổng diện tích đấu giá 450m2
27/TB-TTDVĐGTS 20-08-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất gồm 08 ô đất thuộc tổng lô N24 dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn
25/TB-TTDVĐGTS 29-07-2020 Thông báo đấu giá tài sản quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại Khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn là tài sản thế chấp do Ngân hàng TMPC Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Lạng Sơn xử lý để thu hồi nợ